Wij hebben voor jou gevonden: 5922

vacatures in geldermalsen

Junior beleidsadviseur RO

Matchpartner BV
Je komt te werken in een team met professionals, waarbij jij als junior beleidsadviseur reeds gebaande wegen gaat betreden en tegelijkertijd gaat werken aan vernieuwing. Het betreft een functie waarbij je de mogelijkheid krijgt om door te groeien. Je zult nauw samenwerken met de ervaren collega’s waardoor je snel de competenties eigen kan maken om de groei te realiseren. Wat valt er verder onder het takenpakket? Beoordelen van ruimtelijke aanvragen van

Programmasecretaris Energietransitie

Matchpartner BV
Als programmasecretaris ondersteun je de programmamanager Energietransitie en het bijbehorende team. In het team zorg jij voor de verbinding en bewaakt het overzicht. Je bent verantwoordelijk voor het inplannen van afspraken met externe partijen en biedt ondersteuning bij (bestuurlijke) overleggen. Wat ga je doen? Inplannen, voorbereiden en notuleren van vergaderingen Uitzetten en bewaken van de bijbehorende acties

Assetmanager Vastgoed

Matchpartner BV
Wij zijn op zoek naar een ervaren Assetmanager Vastgoed. Als Assetmanager Vastgoed ben je verantwoordelijk voor: Het doen van haalbaarheidsstudies en het optimaliseren van de portefeuille; Het aansturen van externe adviseurs (makelaars, adviesbureaus en notarissen); Het strategisch en tactisch adviseren over vastgoedvraagstukken in het kader van het gemeentelijk vastgoedmanagement en de gebiedsontwikkelingen; Strategische opties voor het vastgoed in

Assetmanager Vastgoed

Matchpartner BV
Als Assetmanager beschik je over ruime kennis van de markt en de marktontwikkelingen op het terrein van vastgoed en vastgoedmanagement. Je vertegenwoordigt en adviseert de gemeente bij en voert overleg met diverse stakeholders (programmeurs, andere (beleids)afdelingen, het college van B&W, burgers en marktpartijen). Als echte netwerker draag je zorg voor de ontwikkeling van tactisch en strategische allianties met de vastgoedmarkt en nieuwe vormen van samenwerking met

Adviseur / Projectleider Bodem

Matchpartner BV
Cluster Bodem en Archeologie bestaat uit ongeveer 20 specialisten en is op zoek naar een nieuwe collega! Als Adviseur/Projectleider ga jij je bezighouden met onderstaande: Inzet leveren voor projecten op het gebied van diffuus lood; Uitvoeren van reguliere werkzaamheden binnen het vakgebied Bodem; Adviseren over bodemaspecten bij bouwplannen, grondwerken en ruimtelijke initiatieven; Adviseren bij Wabo-vergunningaanvragen, Wm- procedures en

Senior Jurist VTH omgevingsrecht

Matchpartner BV
Voor deze gemeente zijn we op zoek naar een Jurist VTH omgevingsrecht. Jij bent verantwoordelijk voor het handhaven van wet- en regelgeving, het beheren van jouw dossier en projecten. Ook ben je in staat om op diverse niveaus gesprekken te voeren, denk hierbij aan de gesprekken op straat met handhavers tot aan overleggen met de burgemeester. Jouw taken voor deze functie zijn: Behandelen van complexe en bestuurlijk gevoelige zaken/aanvragen; Adviseren van de senior casemanagers en

Coördinator Betere Buurten

Matchpartner BV
Als coördinator Betere Buurten lever je een belangrijke bijdrage aan de realisering van de doelstellingen van het Betere Buurten programma. Jij gaat actief aan de slag met de doelstelling ‘Een betrokken buurt’. Dit betekent dat een je een bijdrage wilt leveren aan het verbinden van de inwoners, en aan een gevoel van veiligheid. Momenteel liggen er al erg veel contacten met bewoners en kansen voor verbinding doordat het project al sinds Maart 2022 in gang is. Andere

Projectleider gebiedsontwikkeling

Matchpartner BV
Sommige mensen vinden het lastig om tijdens bijvoorbeeld verjaardagpartijtjes met enthousiasme te vertellen wat hun baan nou concreet inhoudt. Jij hebt daar echter geen last van. Jij schudt zo een aantal voorbeelden van projecten uit je mouw, waar jij aan hebt gewerkt. En zo krijgt iedereen een duidelijk beeld van wat je elke dag precies doet. Jij bent namelijk degene die verantwoordelijk is voor projecten – van begin (initiatie) tot eind (realisatie) die betrekking hebben op

Verkeerskundige Medewerker

Matchpartner BV
In de functie van een verkeerskundige medewerker mag je werken voor een snel groeiende gemeente. Jij bezit over de competenties om zelfstandig verkeerskundig advies uit te brengen bij groot onderhoud van wijken en wegen. Ook bij nieuwbouwlocaties ben jij, samen met jouw collega’s verantwoordelijk voor het adviseren over de verkeerskundige ontsluiting en inrichting. Denk bijvoorbeeld aan de locaties van parkeerplekken en de hoeveelheid hiervan. De volgende werkzaamheden

Leerplichtambtenaar

Matchpartner BV
Voor de gemeente Zeist zijn wij op zoek naar een leerplichtambtenaar. Als ervaren leerplichtambtenaar schaak je op veel borden. Je bent het aanspreekpunt voor ouders, jongeren, scholen en zorgverleners als het gaat om verzuim, vrijstellingen, thuiszitters en andere leerplicht gerelateerde zaken. Je bent een uitstekende communicator en weet jongeren te inspireren en motiveren. Je draagt zorg voor afstemming in het ketennetwerk zodat de ondersteuning rondom een jongere zo optimaal

Beheerder Groen

Matchpartner BV
Het dagelijks en planmatig beheer van beplanting, bomen en gras valt onder jouw verantwoordelijkheid. Samen met beheermedewerkers stuur je aan op de onderhoudscontracten, je stemt af met wijkonderhoud voor de bomenploeg en toetst projectplannen. Als beheerder Groen draag je in ieder geval zorg voor: Onderhouds- en vervangingsplannen en budgetten en prestatieverklaring (financiën); Politieke verantwoordelijkheid voor het beheer, waaronder het adviseren van de

Casemanager Omgevingswet

Matchpartner BV
Voor deze functie ligt de verantwoordelijk voor het totale vergunningsproces; van aanvraag tot en met besluitvorming bij jou. Als casemanager heb je te maken met veel verschillende belanghebbenden. Jij krijgt energie van het op elkaar afstemmen van deze belangen binnen complexe vraagstukken. Een belangrijke opgave met een grote verantwoordelijkheid. Dit doe je door: Integraal beoordelen en toetsen van binnengekomen principeverzoeken en vergunningaanvragen, aan de hand van

Wij staan voor je klaar!